homekniha mesiacaautoriknihyvernisáže/akciekontakt facebookodberateľská zóna

o knihe diskusia / komentáre


Tomáš Černák, Marek Syrný
Husák
Vrcholy a pády 1945 – 1951

dátum vydania: 9.11.2018

ISBN 978-80-569-0212-7
EAN 9788056902127
384 str., viaz., 13,5 × 20 cm

Osudy Gustáva Husáka od konca druhej svetovej vojny, až po jeho zatknutie vo februári 1951, teda z časového hľadiska šesť rokov, počas ktorých prešla ČSR i sám Husák mnohými zásadnými zvratmi. V tomto období žil Husák naplno politikou, zastával dôležité štátne a stranícke funkcie a bol tak spoluzodpovedný za vývoj na Slovensku. Ako povereník dopravy sa zaslúžil o rýchlu obnovu vojnou zničeného Slovenska, vo veku tridsaťtri rokov sa stal predsedom Zboru povereníkov a teda slovenským premiérom, patril k vedúcim funkcionárom KSS a intenzívne robil všetko preto, aby komunistická strana dobojovala svoj zápas o absolútnu moc do konca. Stál pri hladkom priebehu februárového prevratu na Slovensku aj následnej kriminalizácii politických oponentov. Musel však znášať intrigy vo vedení strany a zákulisný mocenský boj. Netrvalo dlho a sám sa dostal do pozície, kedy sa ho vzdala vlastná strana. Ostro kritizovaný prišiel o všetky dôležité funkcie a po pár mesiacoch tiež o vlastnú slobodu.

PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984, Bratislava), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948. Je autorom monografie Husák – mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939. PhDr. Marek Syrný, PhD. (12.11.1977) Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003), kde v roku 2008 ukončil doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Následne obhájil dizertačnú prácu Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948, ktorá o rok na to vyšla aj knižne. Ďalšia kniha Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944 bola vydaná v roku 2010. Od roku 2005 pracuje ako historik v Múzeu SNP a od roku 2012 pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje moderné svetové a slovenské dejiny. PhDr. Marek Syrný, PhD. (12.11.1977). Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003), kde v roku 2008 ukončil tiež doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Následne obhájil dizertačnú prácu "Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948", ktorá o rok na to vyšla aj knižne. Ďalšia kniha "Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944" bola vydaná v roku 2010. Od roku 2005 pracuje ako historik v Múzeu SNP a od roku 2012 pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje moderné svetové a slovenské dejiny. Profesne sa orientuje na svetové a slovenské dejiny 20. storočia, prioritne na obdobie rokov 1938-1948, resp. na československý exil po roku 1948. Je autorom stovky vedeckých štúdií a odborných prác, zostavovateľom 15 vedeckých zborníkov a kolektívnych monografií, hlavným redaktorom časopisu Múzea SNP "Vojnová kronika". Profesne sa orientuje na svetové a slovenské dejiny 20. storočia, prioritne na obdobie rokov 1938-1948, resp. na československý exil po roku 1948. Je autorom stovky vedeckých štúdií a odborných prác, zostavovateľom 15 vedeckých zborníkov a kolektívnych monografií, hlavným redaktorom časopisu Múzea SNP "Vojnová kronika".

Tomáš Černák, Marek Syrný Husák|Vrcholy a pády 1945 – 1951

Osudy Gustáva Husáka od konca druhej svetovej vojny, až po jeho zatknutie vo februári 1951, teda z časového hľadiska šesť rokov, počas ktorých prešla ČSR i sám Husák mnohými zásadnými zvratmi. V tomto období žil Husák naplno politikou, zastával dôležité štátne a stranícke funkcie a bol tak spoluzodpovedný za vývoj na Slovensku. Ako povereník dopravy sa zaslúžil o rýchlu obnovu vojnou zničeného Slovenska, vo veku tridsaťtri rokov sa stal predsedom Zboru povereníkov a teda slovenským premiérom, patril k vedúcim funkcionárom KSS a intenzívne robil všetko preto, aby komunistická strana dobojovala svoj zápas o absolútnu moc do konca. Stál pri hladkom priebehu februárového prevratu na Slovensku aj následnej kriminalizácii politických oponentov. Musel však znášať intrigy vo vedení strany a zákulisný mocenský boj. Netrvalo dlho a sám sa dostal do pozície, kedy sa ho vzdala vlastná strana. Ostro kritizovaný prišiel o všetky dôležité funkcie a po pár mesiacoch tiež o vlastnú slobodu.

PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984, Bratislava), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948. Je autorom monografie Husák – mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939. PhDr. Marek Syrný, PhD. (12.11.1977) Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003), kde v roku 2008 ukončil doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Následne obhájil dizertačnú prácu Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948, ktorá o rok na to vyšla aj knižne. Ďalšia kniha Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944 bola vydaná v roku 2010. Od roku 2005 pracuje ako historik v Múzeu SNP a od roku 2012 pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje moderné svetové a slovenské dejiny. PhDr. Marek Syrný, PhD. (12.11.1977). Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003), kde v roku 2008 ukončil tiež doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Následne obhájil dizertačnú prácu "Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948", ktorá o rok na to vyšla aj knižne. Ďalšia kniha "Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944" bola vydaná v roku 2010. Od roku 2005 pracuje ako historik v Múzeu SNP a od roku 2012 pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje moderné svetové a slovenské dejiny. Profesne sa orientuje na svetové a slovenské dejiny 20. storočia, prioritne na obdobie rokov 1938-1948, resp. na československý exil po roku 1948. Je autorom stovky vedeckých štúdií a odborných prác, zostavovateľom 15 vedeckých zborníkov a kolektívnych monografií, hlavným redaktorom časopisu Múzea SNP "Vojnová kronika". Profesne sa orientuje na svetové a slovenské dejiny 20. storočia, prioritne na obdobie rokov 1938-1948, resp. na československý exil po roku 1948. Je autorom stovky vedeckých štúdií a odborných prác, zostavovateľom 15 vedeckých zborníkov a kolektívnych monografií, hlavným redaktorom časopisu Múzea SNP "Vojnová kronika".

14.90 10.0000 9.11.2018 384 str., viaz., 13,5 × 20 cm 13|2 1 1

MOC s DPH 14.90 naspäť «


Knihy z tejto edície:
Download (© Marenčin PT) obálka.jpg mini obálka.jpg 3D pohľad zľava 3D pohľad sprava

permalink: http://marencin.sk/821

páči sa mi na fb

Vyhľadať
 
Vyhľadať


Verzia pre mobily