logo Maren鑛n PT HOME EDヘCIE AUTORI KONTAKT odberateセsk zna b2b
obal knihy Pionierske 50. roky

Download (ゥ Maren鑛n PT) ob疝ka.jpg mini ob疝ka.jpg 3D pohセad zセava 3D pohセad sprava pl癩 obalu knihy vhodn pre 3D (t.j. predn strana, chrb疸 a zadn strana ob疝ky spolu v jednom JPG)

Juraj 各bo

Pionierske 50. roky

ISBN 978-80-8114-707-4

EAN 9788081147074

MOC 12,90

info 288 str., viaz., 13,5 ラ 20 cm

termn vydania 25.8.2016

skladov dostupnos skladom

permalink https://marencin.sk/653/Pionierske_50_roky

Juraj 各bo napsal kni枳u o mojom ranom detstve. Jeho rozpomienky s sce najm o Bratislave p茉desiatych rokov, ale je to aj skrz-naskrz vy鐺rp疱ajca a vtipn spr疱a o Slovensku a jeho obdivuhodnch zvl癩tnostiach tamtch rokov tak ako som ho kr疸ko po vojne vnmal aj ja v mojej Rado喨ne. Spoセahlivo a hodnoverne zaregistroval a zapsal mladcke sksenosti, ale aj pochabosti, z癰itky a prhody, hoci v 鑰msi aj n疉odn svedectvo, teda aksi intmny pohセad mlad馼o 嗅ol疚a zdola na veセk dejiny, pln chcen馼o aj nechcen馼o dobov馼o humoru, ale u aj vzm疉ajcej sa socialistickej biedy, ako ju nasmerov疱al do 枴vota a norm疝nemu 枴votu sa prie鑛l z vchodu dovezen socializmus, a ako to nejednozna鈩 obdobie usilovne zaznamenala sm臈n detsk pam茉 mjho rovesnka. Stanislav 閣epka (Predslov ku knihe Budovateセsk 50. roky, 2010)

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Krzov 30., Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟i knihy O socializme s l疽kou a Zlat 啼des疸 l騁a. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

9788081147074 978-80-8114-707-4 Juraj 各bo Pionierske 50. roky

Juraj 各bo napsal kni枳u o mojom ranom detstve. Jeho rozpomienky s sce najm o Bratislave p茉desiatych rokov, ale je to aj skrz-naskrz vy鐺rp疱ajca a vtipn spr疱a o Slovensku a jeho obdivuhodnch zvl癩tnostiach tamtch rokov tak ako som ho kr疸ko po vojne vnmal aj ja v mojej Rado喨ne. Spoセahlivo a hodnoverne zaregistroval a zapsal mladcke sksenosti, ale aj pochabosti, z癰itky a prhody, hoci v 鑰msi aj n疉odn svedectvo, teda aksi intmny pohセad mlad馼o 嗅ol疚a zdola na veセk dejiny, pln chcen馼o aj nechcen馼o dobov馼o humoru, ale u aj vzm疉ajcej sa socialistickej biedy, ako ju nasmerov疱al do 枴vota a norm疝nemu 枴votu sa prie鑛l z vchodu dovezen socializmus, a ako to nejednozna鈩 obdobie usilovne zaznamenala sm臈n detsk pam茉 mjho rovesnka. Stanislav 閣epka (Predslov ku knihe Budovateセsk 50. roky, 2010)

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Krzov 30., Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟i knihy O socializme s l疽kou a Zlat 啼des疸 l騁a. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

12.90 10.0000 25.8.2016 288 str., viaz., 13,5 ラ 20 cm 5 1 1
al喨e knihy od autora Juraj 各bo
obal knihy Kaviarne, kr鑪y avin疵ne vBratislave 1960蔓1989

Juraj 各bo
Kaviarne, kr鑪y avin疵ne vBratislave 1960蔓1989
29.3.2020
13,90
9788056901649
978-80-569-0164-9

Juraj 各bo zachytil atmosf駻u bratislavskch kaviarn, kr鑛em, viech, vin疵n, re嗾aur當i a barov, 鐶ro minulch 鐶sov, vu mladosti, ke do r疣a bolo aleko a noci boli bez konca. Kniha je oslavou kaviarensk馼o a kr鑪ov馼o 枴vota, kde sa dalo hovori o literatre, politike, ale aj o oby鐶jnom 枴vote. Vedie n疽 po topografickej mape 鐶rovnch miest sp舩ch s koloritom mesta: Kry嗾疝 bar, La Paloma, 閣ef疣ka, Zbrojno, Fajka, Mtnik, Metropolka a al喨e. O枴vuje panoptikum 嗾amgastov a postavi鑛ek, 鐶嗜kov a 鐶嗜鑛ek, ply嗤v kresl, cvengot poh疵ov a mramorov stolky kam sa to v啼tko podelo?

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Krzov 30., Vojnov 40., Budovateセsk 50., Pionierske 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vy嗟i mu monografie Teheln pole, Tak bolo PKO, Bratislavsk korzo, レtek z pekla Osvien鑛mu a al喨e. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. Jeho knihy vych疆zaj aj v ネech當h. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku, 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Nev啼dn my嗟ienky

Juraj 各bo
Nev啼dn my嗟ienky
19.6.2018
9,90
9788056900536
978-80-569-0053-6

ネitateセsky atraktvna kniha s t駑ou zachyt疱ania, rozvjania a vybrusovania my嗟ienok je ur鐺n pre tch, ktor z plnch pセc vdychuj neradostn atmosf駻u dne嗅a, pln negatvnych spr疱 a joboviek. Je ur鐺n aj milovnkom obrazov. Sta竟 otvori knihu a bud v obraze. Autor, klon mr. Beana a Dostojevsk馼o Idiota, ponka vyhranen, individu疝ny pohセad na z疽adn ot痙ky be柤馼o 枴vota.

obal knihy Vojnov 40. roky<br />2. vydanie

Juraj 各bo
Vojnov 40. roky
2. vydanie

22.4.2018
12,90
9788056900680
978-80-569-0068-0

Obdobie rokov 1940 a 1950 hlboko zasiahlo do novodobch dejn n癩ho 枴vota. Pozna鑛lo nielen politick tv疵 Eurpy a sveta, ale zasiahlo aj do osudov milinov セud. Po rozpade demokratickej 嗾ruktry slobodnch n疵odov a 嗾疸ov, Hitler mocensky ovl疆ol takmer cel kontinent疝nu Eurpu. Slovensko na tom bolo e嗾e relatvne dobre. Vyfasovalo nez疱islos搏 pod krdlami Nemecka. Ani po druhej svetovej vojne nebolo u n疽 veセa dvodov na rados. Z jednej totality sme unikli, a vz疳舩 sme zapadli do druhej. V拌zstvo demokracie, ktor sa v roku 1945 zdalo na dosah ruky, sa stalo 鑰skoro po v拌znom febru疵i len kr疸kozrakou ilziou.

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Teheln pole<br />Chr疥 futbalu<br />2. vydanie

Juraj 各bo
Teheln pole
Chr疥 futbalu
2. vydanie

22.4.2018
13,90
9788056902721
978-80-569-0272-1

Spomienky na 嗾adin, ktor bol mekkou nielen bratislavsk馼o, ale i 鐺skoslovensk馼o a neskr slovensk馼o futbalu. Hrali tu najlep喨e svetov mu枹tv a zn疥e futbalov hviezdy. Na Teheln pole som za鐶l chodi s mamou. Otec prli nefandil futbalu. Otec nikdy neprotestoval, akoby chcel da najavo, 枡 matkine nedeセn vlety ch疳e ako s鐶s harmonick馼o man枡lstva. Neskr ako desa搜o鈩 som chodieval na Teheln pole spolu s kamar疸mi. V tej dobe televzia nebola, tak枡 poriadny futbal sa dal pozera len na Tehelnom poli. Pam舩疥 si na ove啾n elektri鑢y i na jednotlivch hr礪ov. Boli to zlat 鐶sy! Milan Lasica

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Pionierske 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Tak bolo PKO, Budmerice, Bratislavsk korzo a レtek z pekla Osvien鑛mu. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy レtek zpekla

Juraj 各bo
レtek zpekla
31.10.2017
11,90
9788056901168
978-80-569-0116-8

Arno嗾 Rosin, rod疚 zo Sniny, bol jednm zmilinov osvien鑛mskch v艘ov a jednm ztch, ktorm sa podaril tek zt畸ora smrti. U喨el spolu s Poliakom Czieslawom Mordowiczom podobnm spsobom ako kr疸ko pred nimi Alfr馘 Wetzler a Rudolf Vrba. Bol spoluautorom spr疱y, ktor uk痙ala svetu 鑰 sa v skuto鈩osti v koncentra鈩ch t畸oroch deje.

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Pionierske 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO, Budmerice a Bratislavsk korzo. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟i knihy O socializme s l疽kou a Zlat 啼des疸 l騁a. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Bratislavsk korzo<br />2. vydanie

Juraj 各bo
Bratislavsk korzo
2. vydanie

18.4.2017
12,90
9788081149221
978-80-8114-922-1

Tentoraz sa autor spomienkovch knh zameral na Bratislavsk korzo, 鑰 bol voセakedy pojem. Nebola to len n疉odn sple niekoセkch na seba nadv艘ujcich ulc. Korzo to bol fenom駭. Korzo bolo spont疣nym, 枴vm spolo鐺nskm organizmom a preto bolo obセben. ネm bolo vnimo鈩? Korzo bolo vrcholom mnohouholnka, kde sa stret疱ali v啼tci. Ve鐺r 鑰 ve鐺r sa priestory medzi Michalskou br疣ou a Hviezdoslavovm n疥estm a alej a k Dunaju zap褪ali stovkami mladch セud. Prech疆zali sa tu - korzovali z jedn馼o konca na druh. Stret疱ali tu svojich zn疥ych, spozn疱ali sa, vytv疵ali sa dvojice, 鑛 hl鑢y debatovali o v啼tkom mo柤om. Na blzku boli zaujmav miesta spojen so z畸avou, ale i kultrou (kr鑪y, Divadlo na Korze, vstavy). Kniha Bratislavsk korzo prin癩a atmosf駻u pohody, ak馼osi pozitvneho vy杪rovania, priestor na otvoren vmenu n痙orov, 鑰 bolo v tch 鑰si viac ako dnes n疚upy v supermarketoch. Pvab korza bol najm v tom, 枡 ste tam mohlo stretn priateセov rovnakej krvnej skupiny, 枡 ste tam s nimi mohli diskutova. Bolo vlastne prvou globalizovanou in嗾itciou na na嗤m zem. Chodi na korzo bol 枴votn 嗾l, posun k v蒻啼j slobode. U n疽 so zvl癩tnym n疆ychom spojenm so z疚azmi, prkazmi a nariadeniami.

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟i knihy O socializme s l疽kou a Zlat 啼des疸 l騁a. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Krzov 30. roky

Juraj 各bo
Krzov 30. roky
10.11.2015
12,90
9788081145711
978-80-8114-571-1

Tridsiate roky. Z pohセadu udalost dos dramatick doba, pozna鐺n svetovou krzou, predvojnovm stavom, ale i novmi technologickmi vymo枡nos拌mi ako rozhlas a film. Medzi m馘iami dominovali noviny a 鐶sopisy. R疆 listujem v starch, zo柩tnutch novin當h a 鐶sopisoch. ネlovek v nich n疔de nie鑰, 鑰 sa v u鐺bniciach nikdy nedozvie. Na prvch str疣kach s v蒻喨nou reakcie na hlavn udalosti v krajine a v meste, ale alej sa n疔du i stopy naozajstn馼o 枴vota 嗅riepky, reakcie, inzer疸y, kritika, skr疸ka veci, ktor セud be柤e v tej dobe tr疳ili. Niekedy vznikne spolu s dobovmi fotografiami celkom zaujmav materi疝. Juraj 各bo

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Krzov 30., Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Tak bolo PKO, Budmerice, Bratislavsk Korzo a je autorom textu fotografickej publik當ie Legenda V-klub. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Legenda V-klub

Peter Proch痙ka, Juraj 各bo
Legenda V-klub
7.5.2015
9,90
9788081144974
978-80-8114-497-4

V鳧ko, hlavn mesto najlep喨eho miesta vo vesmre na啼j mladosti. Ve鐺r 鑰 ve鐺r to bolo miesto ritu疝neho post疱ania, s當ania, hladkania, t疵ania, bozk疱ania, tancov a popjania s faj鐺nm. Vytv疵al sa v鳧karsky parfum, ktor bol namie啾n z vne umytch vlasov, 鐺rven馼o vna a 圄astn馼o potu. Boli sme to my, na啼 l疽ky, na啼 hry, straty a n疝ezy. T miestnos je tam st疝e, ale V鳧ko zmizlo. Zmizlo spolu s nami. Boris Filan V-klub mal nejak fluidum. Bolo to pr拌柩iv miesto. Tam mohol 鑞ovek prs a pozera sa, ako druh tancuj, potom zase mohol oslovi hociktor diev鐶, sadn si s nm na schody a debatova. Ka枦 mohol ku ka枦駑u prs a porozpr疱a sa, vzia do ruky poh疵. Tak馼o miesta, akm bolo V鳧ko, dnes u niet. A vytratila sa aj atmosf駻a doby medzi mladmi セumi. U to nie je tak spont疣ne. Teraz, ke na niekoho zamierim fotoapar疸, ten 鑞ovek sa u kontroluje, m strach a cti nedveru. V啼tko sa na nie鑰 hr. Vo V鳧ku sa nik na ni nehral. Peter Proch痙ka

Peter Proch痙ka (1952) sa narodil a 枴je v Bratislave. Fotografuje od 21. augusta 1968. Dokumentuje hlavne kultrny a liter疵ny 枴vot. Vystavuje od roku 1968. Vy嗟a mu monografia V-klub. Vstavy Spolo鈩 vstava August 68, Vytrna na Ra鑛anskom mte, Bratislava 1968 10. vro鑛e V-klubu, V-klub Bratislava 1975 Ml疆e v boji za mier, Veliteセstvo vchodn馼o vojensk馼o okruhu, Pre嗤v 1976 V-klub, Dom umenia Stretnutie v鳧karov, Bratislava 1998 Mesiac fotografie, Bratislava 1998 V-klub, Dom umenia Stretnutie v鳧karov, Bratislava 1999 November 89, Bratislava 1999 Kufrkov gal駻ia Jazz, Bratislava 2002 Portr騁y nemeckch spisovateセov, st疝a vstava, Goetheho In嗾itt, Bratislava 2005 Liter疵ny 枴vot na Slovensku, Berln 2005 Spolo鈩 vstava Straten 鐶s? Slovensko 1969 1989, SNG, Bratislava 2007 Liter疵ny 枴vot na Slovensku Berln, Stuttgart 2007 LEGENDA: ХノネKO 1968 1999, vr疥ci projektu Ako? sme 枴li, Slovensko v 20. storo竟, SNM, Bratislava 2008 Portr騁y nemeckch spisovateセov, Bansk Bystrica 2008 Liter疵ne kino J疣 Johanides, Bratislava 2008 閣dio 12 Liter疵na Proch痙ka, Bratislava 2008 Potr騁y slovenskch fotografov, Kaviare Ex Libris, Stredoeurpskom dome fotografie 2008 V鳧ko legendy klubu, Stredoeurpsky dome fotografie, Bratislava 2009 Marika Gombitov, Tatransk gal駻ia Poprad 2010 Marika Gombitov, Stredoeurpsky dom fotografie, Bratislava 2011 Beatov gener當ia, Mzeum dopravy Bratislava 2012 MEKY, v 柆pane aj bez, Stredoeurpsky dom fotografie, Bratislava 2012 V-klub, NOC, Bratislava 2013 Marika Gombitov na啾 rod礪ka, Mestsk mzeum a gal駻ia Stropkov 2014 Juraj 各bo (1943, Bratislava). Autor spe嗜ej s駻ie knh o (ne)d疱nych rokoch: Najlep喨e z mjho 枴vota, Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli.

obal knihy Najlep喨e zmjho 枴vota

Juraj 各bo
Najlep喨e zmjho 枴vota
4.11.2014
11,90
9788081144219
978-80-8114-421-9

Jurajovi 各bovi sa podarilo vytvori origin疝ny sub榱ner historickej kol癰e, kde sa akoby na smetisku alebo v nejakej truhlici prehrab疱ate v rozli鈩ch predmetoch a vyte嗽jete sa, 鑰 v啼tko ak poklady ste tam na嗟i. Som r疆, 枡 pribl枴l na嗽 histriu tak, ako to urobil. Zasvietil do jej ktov a skrytch miest tak, 枡 si v nej m枡me listova ako v albume, ktor pote夬, vyvol mnoho spomienok a hlavne nedeformuje. To je veセk devza tejto popul疵nej, ale potrebnej literatry. Kamil Peteraj

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Teheln pole, Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Teheln pole<br />Chr疥 futbalu

Juraj 各bo
Teheln pole
Chr疥 futbalu

14.8.2014
12,90
9788081143847
978-80-8114-384-7

Spomienky na 嗾adin, ktor bol mekkou nielen bratislavsk馼o, ale i 鐺skoslovensk馼o a neskr slovensk馼o futbalu. Hrali tu najlep喨e svetov mu枹tv a zn疥e futbalov hviezdy. Na Teheln pole som za鐶l chodi s mamou. Otec prli nefandil futbalu. Otec nikdy neprotestoval, akoby chcel da najavo, 枡 matkine nedeセn vlety ch疳e ako s鐶s harmonick馼o man枡lstva. Neskr ako desa搜o鈩 som chodieval na Teheln pole spolu s kamar疸mi. V tej dobe televzia nebola, tak枡 poriadny futbal sa dal pozera len na Tehelnom poli. Pam舩疥 si na ove啾n elektri鑢y i na jednotlivch hr礪ov. Boli to zlat 鐶sy! Milan Lasica

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Vojnov 40. roky

Juraj 各bo
Vojnov 40. roky
15.12.2013
11,90
9788081141881
978-80-8114-188-1

Obdobie rokov 1940 a 1950 hlboko zasiahlo do novodobch dejn n癩ho 枴vota. Pozna鑛lo nielen politick tv疵 Eurpy asveta, ale zasiahlo aj do osudov milinov セud. Po rozpade demokratickej 嗾ruktry slobodnch n疵odov a嗾疸ov, Hitler mocensky ovl疆ol takmer cel kontinent疝nu Eurpu. Slovensko na tom bolo e嗾e relatvne dobre. Vyfasovalo nez疱islos搏 pod krdlami Nemecka. Ani po druhej svetovej vojne nebolo un疽 veセa dvodov na rados. Z jednej totality sme unikli, avz疳舩 sme zapadli do druhej. V拌zstvo demokracie, ktor sa vroku 1945 zdalo na dosah ruky, sa stalo 鑰skoro po v拌znom febru疵i len kr疸kozrakou ilziou.

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Vojnov 40., Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Vydal monografie Tak bolo PKO a Budmerice. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネech當h mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie jeho knh mapujcich dek疆y 20. storo鑛a v 鐺skom jazyku. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej vsi.

obal knihy Budmerice 腹Histria キOsobnosti キSpomienky

Juraj 各bo
Budmerice 腹Histria キOsobnosti キSpomienky
9.7.2013
12,90
9788081142055
978-80-8114-205-5

Mal obec Budmerice na p舩 Malch Karp疸 nealeko Bratislavy m bohat histriu. Obci dominuje p疝ffyovsk ka嗾ieセ, ktor sa v druhej polovici 20. storo鑛a nav枦y zapsal do na喨ch kultrnych dejn ako Domov slovenskch spisovateセov. Niekoセko gener當i spisovateセov tu vytvorilo svoje diela, stret疱ali sa na liter疵nych podujatiach s umelcami z cel馼o sveta. Autor zozbieral mno枹tvo fotografi, faksimili rukopisov, ale najm autentick spomienky spisovateセov a osobnost. Z mno枹tva detailov a spomienok na ka枦odenn 枴vot v ka嗾ieli sa autorovi podarilo zachyti genius loci Budmerc v 鐶soch najv蒻啼j sl疱y, ke tu e嗾e umelci tvorili svoje diela.

Juraj 各bo (1943, Bratislava), napsal spe嗜 s駻iu knh mapujcich dek疆y na啼j ned疱nej minulosti: Budovateセsk 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90. a Turbo mil駭ium. Napsal aj knihu Tak bolo PKO spomienku na genius loci jedn馼o kultrneho miesta. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネesku mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou, Zlat l騁a 啼des疸 a pripravuje sa vydanie jeho knh mapujcich dek疆y n癩ho 枴vota v 鐺skom jazyku. V roku 2011 zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Turbo mil駭ium

Juraj 各bo
Turbo mil駭ium
15.11.2012
12,90
9788081141249
978-80-8114-124-9

Prv dek疆a nov馼o tiscro鑛a. Eレ, NATO, Z疳ad. Definitvne? Krza. Do鐶sne? Myslm, 枡 je to dos napnav. Nijak koniec dejn. Skr za鑛atok nie鑰ho. Konca? Milan Lasica Skon鑛lo sa 20. storo鑛e. Brliv oslavy mil駭ia vystili do zrtenia Dvoji鑛ek a triedneho nepriateセa vystriedali teroristi. V啼tko sa deje rchlej喨e, n疽toj鑛vej喨e, ka枦 rok priniesol stovky novch modelov 疼t, technickch hra鑛鑛ek, chytrch telefnov, iPodov, iPhonov, tabletov, rekl疥, filmov, seri疝ov, 嗅and疝ov, pesni鑛ek, liekov 鑛 objavov. ネoraz viac 鐶su tr疱ime na Facebooku a Twitteri. Ka枦, aj lok疝na katastrofa 鑛 ne圄astie sa vaka satelitnej televzii a m馘i疥 nafkli do glob疝nych rozmerov. Na啼 privatiza鈩o-n疵odoveck dev茉desiate roky maj s odstupom 鐶su svoju vu a ducha. Zomiera p疳e J疣 Pavol II. a do Bieleho domu neo鐶k疱ane nastupuje prv Afroameri鐶n Barack Obama. Slovensko vstpilo do Eレ a do NATO, do schengenskej zny a do eurozny a spe嗜e zakotvilo v z疳adnej civiliz當ii.

Juraj 各bo (1943, Bratislava), napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch, no napriek tomu tvrd, 枡 nostalgiu nezn癩a. Okrem knh mapujcich jednotliv dek疆y Budovateセsk 50. roky, Zlat 60. roky, Norm疝ne 70. roky, Re疝ne 80. roky, Slobodn 90. roky napsal aj knihu Tak bolo PKO. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. V ネesku mu vy嗟a kniha O socializme s l疽kou a v s鐶snosti sa pripravuje vydanie v啼tkch jeho knh mapujcich jednotliv dek疆y v 鐺skom jazyku. V roky 2011 zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku a 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Slobodn 90. roky

Juraj 各bo
Slobodn 90. roky
2.11.2011
12,90
9788081140761
978-80-8114-076-1

Socializmus sa skon鑛l. Dev茉desiate roky priniesli eufriu politickch zmien. Zrazu sme mohli bez probl駑ov cestova do zahrani鑛a, protestova na uliciach, pozrie si filmy 鑛 kpi knihy ozna鑰van ako trezorov alebo zak痙an. Emigranti mohli po rokoch znovu nav嗾vi svoju vlas. Mnoh セudia sa chopili 啾nce a za鐶li podnika 鑛 psobi v politike. N疵od sa rozdelil na spe嗜ch a menej spe嗜ch. Luxusn auto sa stalo znakom spe嗜osti. Nastalo trhov hospod疵stvo, liberaliz當ia cien a u拌hovanie si opaskov. Idolmi doby boli hviezdy seri疝u Beverly Hills Brandon a Brenda, bola to 駻a krikセavch farieb, sympatickch mladch セud z televznych obrazoviek, ktor sa n疥 sna枴li preda ЦS krouha闢, 駻a pevnch liniek a mikn obviazanch okolo p疽a. V dev茉desiatych rokoch naklonovali dinosaury a potopili filmov Titanic. Bola to doba, ke deti sk疚ali medzi panelmi gumu, km ich rodi鑰m sk疚ali po hlav當h in gumy. Bol to 鐶s 喨ltoviek, diskiet, chlap鐺nskch a diev鐺nskch skupn. Desa搜o鑛e n疆eje, polariz當ie a g鑾.

Juraj 各bo (1943, Bratislava) absolvoval Vysok 嗅olu dopravn v 司line, odbor spoje. Cel 枴vot pracuje na po嗾e. 司je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Tak bolo PKO

Juraj 各bo
Tak bolo PKO
9.12.2010
16,90
9788081140686
978-80-8114-068-6

Koniec jednej legendy

Bratislavsk lra, D枡zov dni, koncerty, Dunajsk poh疵, Incheba, Flra, divadl, tradi鈩 aj netradi鈩 plesy a b疝y, tane鈩 ve鑛erky, ven鐺ky, stu枳ov, be疣ie, s拌枡 v spolo鐺nskom tanci, 啾chov turnaje, hvezd疵sky kr柞k a mno枹tvo inch spolo鐺nskch podujat je zko sp舩ch s PKO. V tchto priestoroch vznikala slovensk popul疵na hudba, mnoh spev當i, spev礪ky a skupiny za竟nali pr疱e tu. Vypreda koncert v PKO bolo snom pre ka枦馼o. Po vy啼 polstoro竟 je PKO Park kultry a oddychu odsden na zbranie. Juraj 各bo zachytil genius loci tohto vnimo鈩馼o miesta, zozbieral mno枹tvo fotografi, autentickch spomienok a vpoved osobnost.

obal knihy Re疝ne 80. roky

Juraj 各bo
Re疝ne 80. roky
5.10.2010
12,90
9788081140563
978-80-8114-056-3

Retro osemdesiate

Font疣a pre Zuzanu, Profesor Indigo, video a Gorba鑰v

шebo s mno枹tvom detailov predstavuje dobu, miesta a pozoruhodn postavy.

Kni柤 revue

М疝okedy sa podar pospomna si na veci presnej喨e a dkladnej喨e. ネitateセ listuje a m枡 sa za竟ta na ktorejkoセvek strane.

Pravda

Po Zlatch 60. a Norm疝nych 70. prich疆zaj Re疝ne 80. roky. M疝okto e嗾e do polovice smej dek疆y veril v zmenu. Nie鑰 v啾k viselo vo vzduchu. Star garnitru v Kremli vystriedal Gorba鑰v, na z疳ade Reagan s Thatcherovou pritvrdili, p疳e J疣 Pavol II. prin癩al n疆ej nielen veriacim. 各bo sugestvne opisuje detaily z ka枦odenn馼o 枴vota. Jeho kniha vystihuje farby, vne, chute a pocity desa搜o鑛a.

Juraj 各bo (1943, Bratislava) absolvoval Vysok 嗅olu dopravn, odbor spoje. Cel 枴vot pracuje na po嗾e. 司je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy Norm疝ne 70. roky

Juraj 各bo
Norm疝ne 70. roky
8.10.2009
12,90
9788081140013
ISBN 978-80-8114-001-3
Voセn rozpr疱anie o dobe, z癰itkoch, vznamnch miestach, postav當h a postavi鑢當h, ktor pomaly upadaj do zabudnutia. Ak vlastne boli 70. roky? Po zlatch 60. rokoch boli pre mnohch obdobm bezn疆eje. Za鐶li sme sa uzatv疵a pred svetom a v skrom sme trpeli sklamanm z nenaplnench ide疝ov. 司vot sa spomalil. Pr當a, kr鑪a, cez vkend chata alebo z疉radka. 70. roky mali nov modly: Sex pistols, Black Sabath, Doors, ABBA, u n疽 Varga, Ursiny, El疣, Marika Gombitov, Modus, Karol Ducho a al夬. Rusi s Ameri鐶nmi podpsali dohody o odzbrojen v Helsink當h, vo Vatik疣e zvolili nov馼o p疳e杪, o Charte 77 sa dozved疥e, a ke Gott a Pilarov podpsali Antichartu, po顫vame Slobodn Eurpu. Deti vyrastali v panel疚och a vedia, 枡 v 嗅ole nemaj hovori to, 鑰 po鑾li doma. Re疝ne sa pracovalo iba na fu嗅當h a v啾de sa kradlo. Mlad mali nov priority: plag疸 z Brava, nahr疱ky z burzy, rifle z Tuzexu za bony od veksl疚a, po顫vali R疆io ヨ3 a na koncerty chodili do Budape嗾i. 60 km vzdialen Viede bola alej ako Ulanb疸ar. Namiesto socializmu s セudskou tv疵ou tu bol гocializmus pln馼o taniera. Za鐶lo fungova RVHP (Radujme sa, Veseセme sa...H...o m疥e, Podeセme sa!). Humorn, ale pravdiv pohセad na jedno desa搜o鑛e.

Rozhovor s Jurajom 各bom o jeho pripravovanej knihe:

ネo 溝 priviedlo k napsaniu Knihy Zlat 60 roky?

Star zlat 鐶sy boli tak zlat, a zvonili. Nikto ich nikdy nevidel, ale v啼tci po nich vzdychali. Ka枦 po nich t枴l, ale nikto nena喨el. A raz sa narodil ml疆enec, ktor si zmyslel, 枡 ich prinesie sp茉 medzi セud. Po dlhej ceste, plnej n疽trah a nebezpe鑛a, si ich nakoniec v hlbokch, vysokch hor當h nalo枴l na ramen a vydal sa kamenistou cestou ku svojmu 鑛tateセovi. Napsal knihu Zlat 60. roky. Ale teraz u v癰ne. Chcel som napsa kone鈩e nejak riadne hovadiny 鑰 sa aj daj 竟ta. Je relatvne jednoduch psa o veciach, ktor 鑞ovek za枴l na vlastnej ko枴. Myslm si, 枡 u je na鐶se, aby kone鈩e v啼tci t citova鑛, bloggeri, cvi鐺n rusk medvede na bicykloch, jehovisti, bagristi a ortodoxn pot疳a鑛 鑰 vykr疆aj v啼lijak mdrosti, za鐶li hovori sami za seba. Ja som s tm za鐶l, pevne dfam, 枡 neostanem v tomto sil osamoten.

Teraz si napsal Norm疝ne 70 roky, chcel si nadviaza na knihu Sladk 60 roky?

Ur鑛t spojitos tam je, napsal to ten ist autor, len sa posunul vo svojich z癰itkoch o 10 rokov alej. Nebola to ide疝na doba, ale 枴li sme, milovali sme sa, rodili sa deti, kradlo sa.... Bola to tak nenorm疝ne norm疝na doba.

Ak spsob psania si zvolil?

Nejak hlbokomyseセn 柧疽ty v knihe priamo nen疔dete. Podセa ma psanie je triedenie toho 鑰 鑞ovek, za枴l, videl po鑾l. Ke p啼te, potrebujete 嗅atuセky na triedenie tchto z癰itkov, spomienok a my嗟ienok. Pri psan potrebujete t spr疱nu 嗅atuセku v prav chvセu vytiahn. Neskr vklad疥 嗅atuセky do inch 嗅atuliek a prdem na kore veci. Slovom je to cel o 嗅atuliach... Na tento spsob psania, som do喨el u d疱no e嗾e po鐶s n疱嗾evy sovietskeho zv艘u. Peniaze za predan texasky som investoval do n疚upu matrjo嗅y. T mi priniesla n疳ad. Je to cel postaven na podobnom princpe ako rusk matrjo嗅a.

M馘i o novej knihe Juraja 各ba: Norm疝ne 70. roky

Mojimi o鐶mi: Dve dek(dy) slobody

Sloboda ur鑛te patr v poslednch rokoch u n疽 medzi naj鐶stej喨e pou橲van pojmy. Pojem slobody je veセmi mnohozna鈩, 鑰 sa 鐶sto zneu橲va na ideologick manipul當iu; preto sa pri vyjadrovan pojmu slobody obzvl癩 odpor鐶 si slobodu v癰i. Tentoraz to myslm doslovne, v癰i z fyzik疝neho hセadiska. Aj dve dek slobody 鑞oveka pote夬. Nie je to bohvie鑰. Uspokoji sa s m疝om a vedie to vychutna, je umenie a 圄astie slobodnch...

cel 鑞疣ok na http://hnonline.sk

Piko嗅a: R疆io Jerevan | hnonline.sk

Okrem Cirkusu Jerevan sme poznali aj r疆io Jerevan. シudia nedost疱ali odpovede na svoje ot痙ky. Tak vzniklo R疆io Jerevan (po rusky "armjanskoje radio", arm駭ske r疆io), fiktvna rozhlasov stanica, vymyslen v 70. rokoch. Pre鑰 n痙ov R疆io Jerevan? Jerevan je toti hlavnm mestom nez疱isl馼o Arm駭ska...

cel 鑞疣ok na http://hnonline.sk
obal knihy Zlat 60. roky

Juraj 各bo
Zlat 60. roky
6.10.2008
9,92
9788089218929
ISBN 978-80-89218-92-9
al喨e knihy z edcie Bratislava Pressburg
obal knihy Ondrejsk cintorn<br />2. vydanie

Viera Obuchov
Ondrejsk cintorn
2. vydanie

24.11.2020
12,90
9788081149191
978-80-8114-919-1

obal knihy Karlova Ves<br />Tak bola

Mat 較疥ek
Karlova Ves
Tak bola

30.6.2020
12,90
9788081143267
978-80-8114-326-7

Obec Karlsdorf nealeko Bratislavy sa spomna u v 18. storo竟 ako osada medzi pre嗔orskmi a devnskymi vinohradmi. Jej zakladateセ grf Karol Jozef Hieronym P疝fi dal na svojich pozemkoch postavi 枡liarske domy v dedine pomenovanej po om ako Karlova Ves. Pvodne nemeck osada sa postupne menila na slovensk. Presl疱ila sa najm chutnm rbezセovm vnom. Autor pribli柆je histriu obce a ka枦odenn 枴vot jej obyvateセov cez svoje spomienky na detstvo a mlados v 嗾yroch ro鈩ch obdobiach. Spomna na 鑾l spolo鐺nsk 枴vot, opisuje mal dejiny obce a po zbranie starej Karlovej Vsi.

Mat 較疥ek (1935, Bratislava). 司je v Karlovej Vsi, kam sa jeho predkovia pris拌hovali za鑛atkom 19. storo鑛a. Jeho rodi鑛a 較疥kovci i Marekovci, patrili k typickm karloveskm vinohradnckym rodin疥. Maturoval na Vy囹ej hospod疵skej 嗅ole a v 嗾diu pokra鑰val na Vysokej 嗅ole ekonomickej v Bratislave. Pracoval v Podniku vpo鑼ovej techniky a na Ministerstve financi SR. Venuje sa histrii starej Karlovej Vsi, vlastn unik疸nu zbierku dobovch fotografi. www.karlovaves.ahoj.sk

obal knihy Priemyseln Bratislava<br />2. vydanie

Viera Obuchov
Priemyseln Bratislava
2. vydanie

30.6.2020
13,90
9788056907016
978-80-569-0701-6

Na miestach, kde e嗾e ned疱no st疝i fabriky a robotncke 嗾vrte, ktor pripomnali industri疝ny rozmach mesta na prelome 19. a 20. storo鑛a, dnes vyrast nov z疽tavba. Priemyseln Bratislava u ostane len na starch fotografi當h: Marschallova tov疵e na ko鐺, fabrika na kefy bratov Grnebergovcov, Feitュzelmayerova fabrika, vroba klavrov Wernerovcov, Dynamitka, Stollwerck, Patrnka, Khmayerova tov疵e, Klingerka, Kablovka, Gumonka, Siemenska, Matadorka, elektri鑢a do Viedne, mestsk vod疵e, plyn疵e a elektr疵e, bitnky, star Me嗾iansky pivovar, Steiュnov pivovar, Slubekova lik駻ka a al喨e.

PhDr. Viera Obuchov, CSc. (1951, Bratislava), vy嗾udovala histriu na FiF UK v Bratislave. Od roku 1974 pracovala ako histori鑢a v Mestskom stave ochrany pamiatok v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou odbornch a popul疵no-n疼鈩ch publik當i o histrii Bratislavy: Ondrejsk cintorn, Cintorn pri Kozej br疣e, Priemyseln Bratislava, Ka枦odenn 枴vot a bvanie v Bratislave v 19. a 20. storo竟, Prbehy z dejn Bratislavy.

obal knihy Cintorn pri Kozej br疣e<br />2. vydanie

Viera Obuchov, 閣efan Hol竟k
Cintorn pri Kozej br疣e
2. vydanie

30.6.2020
12,90
9788056907009
978-80-569-0700-9

Evanjelick cintorn pri Kozej br疣e bol zalo枡n koncom 18. storo鑛a a nach疆za sa uprostred evanjelickej 嗾vrti, ktor ohrani鑾je 志pn n疥estie, Such mto, Palis疆y, Kozia a 隔lekova ulica. Le橲 v blzkosti evanjelickch kostolov, bval馼o evanjelick馼o lcea a nemocnice. Men na n疉robkoch sved鑛a o bohatej histrii tejto 鐶sti mesta: le枴a tu zn疥e osobnosti z obdobia n疵odn馼o obrodenia, vznamn profesori T. G. Schroer, Kov礪-Martiny, J. Grosz, M. Schevrlay, S. H. Glatz, . Boleman, S. Tamasko, S. Wlfel, J. Kva鐶la, J. Pettko, A. Fuchs, F. J. Grailich, V. Michaelis, S. Markusovszk, historik B. Varsk. N疔deme tu n疉robky predstaviteセov mesta (A. Steckelhuber, J. Lederer), mestskch in嗾itci (I. Daxner, E. Forb疸, L. Dobrovits), obchodnkov (T. E. Mader, Ludwigovci), podnikateセov (A. Steltzer, M. Dax, Hackenbergovci, Feitzelmayerovci), knhtla鑛arov (Wigandovci, G. Haeckenast), majiteセov tov疵n, ktor sa ako mecen癩i zasl枴li o kultrny a spolo鐺nsk rozvoj n癩ho mesta (Habermayerovci, Juren疚ovci, Grnebergovci, Reidnerovci, Slubekovci, Royko), vedcov a vyn疝ezcov, (Bahセ, J. A. B舫mler), architektov (Ch. Ludwig, J. Merganc), kultrnych pracovnkov (A. Gntherov, M. Pietor, M. Martin鐺k, J. L. Bella, G. Kori鐶nsk), evanjelickch far疵ov (P. R痙ga, J. V. Jarius, J. Ch. Tremmel, K. A. Raabe, L. Szeber駭yi, J. Drobn, M. Bodick), lek疵ov (K. Kanka, シ. Valach, F. Celler), 埓achticov (de Apadia, grf d但nnecourt), gener疝a R. Viesta, rodiny Kutlkovcov, 鑛 mec駭a robotnkov Juraja Schulpeho a stovky dnes u zabudnutch mien spojench s osudmi n癩ho mesta. ネaro tohto pvabn馼o cintorna utopen馼o v zeleni uprostred mesta umocuj n疆hern sochy a n疉robky od zn疥ych umelcov akmi boli Rigele, Mahr, Feigler, Rumpelmayer, Lip喨c, M疵ton, Mack, Majersk, Bahna, Gibala, Ondru, Vika, Moto嗅a a al夬.

obal knihy Kriminalita ajustcia vstredovekom Pre嗔orku

Vladimr Sege
Kriminalita ajustcia vstredovekom Pre嗔orku
25.6.2020
14,90
9788056904558
978-80-569-0455-8

Predmetom knihy Kriminalita ajustcia vstredovekom Pre嗔orku s podoby zlo鑛nu atrestu, ktor sa stali nielen vmeste na Dunaji, ale aj vinch ktoch Eurpy. Ich spolo鈩m menovateセom v啾k bolo to, 枡 ich prerokoval pre嗔orsk sd ap當hatelia boli verejne potrestan vslobodnom kr眄ovskom meste Pre嗔orku. Autor v喨r嗤m z畸ere pribli柆je v啼dn anev啼dn 枴vot stredovek馼o mesta, jeho atmosf駻u ajednotliv vrstvy obyvateセov, protagonistov spravodlivosti aj zlo鑛nnosti, z疽ady uhorsk馼o ajmestsk馼o trestn馼o pr疱a,opisuje jednotliv krimin疝ne asdne kauzy i trestanie zlo鑛ncov. Bohat obrazov materi疝 spolu s dobovmi ilustr當iami plasticky dokresセuj opisovan skuto鈩osti.

Doc. PhDr. Vladimr Sege, PhD. (1950, Bratislava). Vy嗾udoval historick vedy archvnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komensk馼o vBratislave ana Univerzite Etvsa Lor疣da vBudape嗾i. Od roku 1995 je vedeckm pracovnkom Vojensk馼o historick馼o stavu vBratislave, predn癩a na Filozofickej fakulte UK ana Univerzite tretieho veku UK vBratislave. Je autorom troch monografi, spoluautorom aeditorom desiatok diel zoblasti medievalistiky, vojenskch dejn adejn miest ipr疱a.

obal knihy Prbehy zdejn Bratislavy<br />2. vydanie

Viera Obuchov
Prbehy zdejn Bratislavy
2. vydanie

24.6.2020
13,90
9788056905036
978-80-569-0503-6

Dvadsa prbehov o pamiatkach a pam舩ihodnostiach Pre嗔orka-Bratislavy. S medzi nimi zaujmavosti o kr眄ovskej pokladnici 鑛 o zasadan uhorsk馼o snemu v budove Kr眄ovskej uhorskej komory na Michalskej ulici, o oslave v拌zstva nad Turkami, o Kalv疵ii, o protinapoleonskch valoch nealeko n疚upn馼o centra v Petr杪lke, o kaplnke sv. Roz疝ie v Lama鑛, ktorou sa poakovali obyvatelia mesta za ochranu pred morom, o Balassovom pal當i bez krdel na Panskej ulici, o cintorne v z疉rade kl癩tora milosrdnch bratov, o prepriahacch staniciach a z疔azdnch hostincoch, zaujmavosti z Podhradia o セadovni, prstave 鑛 Arsen疝i, o kpeセoch Grossling, o Dynamitke a pomnkoch na Kamzku, prbeh hotela Carlton, o predmest Blument疝 v 18. storo竟, kde sdlil grf Sedlitz, o rozl鑢ovej kaplnke a fabrike na skno, nie鑰 z histrie cintorna v Sl疱i鑰m dol, kde na po鑛atku boli dreven kr枡... Autorka sa venuje pamiatk疥 a histrii Bratislavy. Jednotliv prbehy dokumentuje mno枹tvom unik疸nych archvnych dokumentov, fotografi, pl疣ov, ktor sa jej podarilo n疔s pri b疆an v archvoch.

PhDr. Viera Obuchov, CSc. (1951, Bratislava), vy嗾udovala histriu na FiF UK v Bratislave. Od roku 1974 pracuje ako histori鑢a v Mestskom stave ochrany pamiatok v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou odbornch a popul疵no-n疼鈩ch publik當i o histrii Bratislavy: Ondrejsk cintorn, Cintorn pri Kozej br疣e, Priemyseln Bratislava, Ka枦odenn 枴vot a bvanie v Bratislave v 19. a 20. storo竟, Prbehy z dejn Bratislavy.

obal knihy Kaviarne, kr鑪y avin疵ne vBratislave 1960蔓1989

Juraj 各bo
Kaviarne, kr鑪y avin疵ne vBratislave 1960蔓1989
29.3.2020
13,90
9788056901649
978-80-569-0164-9

Juraj 各bo zachytil atmosf駻u bratislavskch kaviarn, kr鑛em, viech, vin疵n, re嗾aur當i a barov, 鐶ro minulch 鐶sov, vu mladosti, ke do r疣a bolo aleko a noci boli bez konca. Kniha je oslavou kaviarensk馼o a kr鑪ov馼o 枴vota, kde sa dalo hovori o literatre, politike, ale aj o oby鐶jnom 枴vote. Vedie n疽 po topografickej mape 鐶rovnch miest sp舩ch s koloritom mesta: Kry嗾疝 bar, La Paloma, 閣ef疣ka, Zbrojno, Fajka, Mtnik, Metropolka a al喨e. O枴vuje panoptikum 嗾amgastov a postavi鑛ek, 鐶嗜kov a 鐶嗜鑛ek, ply嗤v kresl, cvengot poh疵ov a mramorov stolky kam sa to v啼tko podelo?

Juraj 各bo (1943, Bratislava). Napsal spe嗜 s駻iu knh o (ne)d疱nych rokoch: Krzov 30., Vojnov 40., Budovateセsk 50., Pionierske 50., Zlat 60., Norm疝ne 70., Re疝ne 80., Slobodn 90., Turbo mil駭ium a ich resum pod n痙vom Najlep喨e z mjho 枴vota. Vy嗟i mu monografie Teheln pole, Tak bolo PKO, Bratislavsk korzo, レtek z pekla Osvien鑛mu a al喨e. Spolupracoval na scen疵i o histrii STV v rokoch 1975 1989 Tak sme boli. Jeho knihy vych疆zaj aj v ネech當h. Zskal cenu kritiky Zlat pero za knihu Budovateセsk 50. roky. Je na dchodku, 枴je v Devnskej Novej Vsi.

obal knihy 司dovsk Bratislava<br />2. vydanie

Katarna Hradsk
司dovsk Bratislava
2. vydanie

28.3.2020
12,90
9788081149313
978-80-8114-931-3

司dia, ich tradcie a n畸o枡nsk zvyky boli od nepam舩i neodmysliteセnou s鐶s捐u Bratislavy. Na jej zem sa vzm疉ali, budovali a tvorili kultrne a duchovn hodnoty, ale tie pre橲vali dramatick chvle svojej existencie, ktor vystili takmer a do z疣iku 枴dovskej komunity.

obal knihy Ka枦odenn 枴vot abvanie vBratislave v19. a20. storo竟<br />2. vydanie

Viera Obuchov, Marta Janov鑢ov
Ka枦odenn 枴vot abvanie vBratislave v19. a20. storo竟
2. vydanie

28.3.2020
14,90
9788056900567
978-80-569-0056-7

Ako sa bvalo v Bratislave v druhej polovici 19. a na za鑛atku 20. storo鑛a? ネo sa jed疱alo, ako sa obliekali rzne spolo鐺nsk skupiny, ako sa zab疱ali, ako tr疱ili voセn chvle? Publik當ia predstav vily, pal當e, n疔omn domy, kolnie, sdlisk v Bratislave, ich obyvateセov a 枴votn 嗾l. Dozvieme sa zaujmavosti o ich lokaliz當ii, projektantoch, interi駻ovom vybaven. Kde bval zn疥y mykolg J疣 Andreas B舫mler 鑛 hudobn skladateセ J疣 Levoslav Bella? Ak miestnosti sa v roku 1892 nach疆zali v pal當i Vidora Cs疚yho na 閣rovej ulici, ako vyzerala obytn izba v robotnckej Schulpeho kolnii 鑛 zariadenie kpeセne na prelome 19. a 20. storo鑛a? Kde mali svoje ateli駻y Alois Pinkas, Frico Moto嗅a, Gust疱 Mally? Kam sa vyhadzovali smeti v objektoch Mierovej kolnie projektovanej architektom Karfikom? Podobn zaujmavosti a mnoh in be柤 veci z ka枦odenn馼o 枴vota ptavo opisuj autorky v publik當ii, ktor n疥 okrem in馼o umo柤 nahliadnu aj do v啼dn馼o chodu dom當nost na prelome storo竟 v Bratislave.

PhDr. Viera Obuchov, CSc. (1951, Bratislava), vy嗾udovala histriu na FiF UK v Bratislave. Od roku 1974 pracuje ako histori鑢a v Mestskom stave ochrany pamiatok v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou odbornch a popul疵no-n疼鈩ch publik當i o histrii Bratislavy. Mgr. Marta Janov鑢ov (1953, Vr畸le) vy嗾udovala odbor veda o vtvarnom umen na FiFUK v Bratislave. Psobila v Slovenskom n疵odnom mzeu v Bratislave. Pracuje v Mzeu mesta Bratislavy. Je autorkou viacerch vstav, expozci a 鑞疣kov zameranch na bytov kultru a u枴t umenie.

obal knihy Bratislava 1939-45 Mier avojna vmeste<br />2. vydanie

Du啾n Kov礪
Bratislava 1939-45 Mier avojna vmeste
2. vydanie

11.3.2020
12,90
9788081149252
978-80-8114-925-2

obal knihy 司vot vBratislave 1939-1945<br />2. vydanie

Katarna Hradsk
司vot vBratislave 1939-1945
2. vydanie

11.3.2020
12,90
9788081149528
978-80-8114-952-8

obal knihy Pre嗔orsk pek疵i aich 嗔eciality

Jana Magdal駭a M疔ekov
Pre嗔orsk pek疵i aich 嗔eciality
5.3.2020
12,90
9788056905449
978-80-569-0544-9

Pre嗔orsk pek疵i patrili kvznamnm me圄anom od stredoveku a po koniec dlh馼o 19. storo鑛a. Ich men aadresy boli v啼obecne zn疥e, ke枡 me圄ania si od nich denne kupovali 鐺rstv chlieb avoav pe鑛vo. Niektor pek疵i i嗟i e嗾e alej asvoje remeslo pov喨li na umenie. Ich vtvory sladk such疵e a makov aorechov bajgle presl疱ili Pre嗔orok na eurpskych panovnckych dvoroch i za oce疣om astali sa symbolom mesta. Kniha n疽 prevedie po stop當h pre嗔orskch pek疵skych majstrov aich 嗔ecialt. Osudy pek疵ov ilustruj obr痙ky, ryvky z dobovej tla鐺 i prbehy konkr騁nych セud.

Mgr. Jana Magdal駭a M疔ekov (1996, Bratislava), vy嗾udovala Filozofick fakultu Univerzity Komensk馼o v Bratislave odbor Histria. Je internou doktorandkou na Historickom stave SAV. Zaober sa dejinami 19. storo鑛a, 嗔ecializuje sa na dejiny Bratislavy.

obal knihy Star mesto<br />Ulice an疥estia Bratislavy

Tivadar Ortvay
Star mesto
Ulice an疥estia Bratislavy

14.2.2020
12,90
9788056906095
978-80-569-0609-5

Od vydania knihy Pozsony v疵os, utc疂 駸 terei Ulice a n疥estia Bratislavy (1905) uplynulo vy啼 sto rokov. ネitateセom sa dnes dost疱a do rk druh slovensk vydanie. Bratislava mala za鑛atkom 20. storo鑛a p茉 mestskch 鐶st (Altstadt, Ferdinadstadt, Franz Josefstadt, Theresienstadt a Neustadt). Prv mestsk obvod je pvodnou a najstar嗤u 鐶s捐u Bratislavy. Historick jadro bolo kedysi obkolesen hradbami s obrannmi ve杪mi, cvingrami a ba嗾ami. Po st疵o鑛a si zachovalo pvodn pdorys, ulice a n疥estia v takmer nezmenenej podobe. Na啾 prech疆zka Starm mestom vedie Michalskou ulicou k Ryb疵skej br疣e a odtiaセ popri bvalch hradb當h okolo Dmu Sv. Martina, kostolov a kostolkov, pal當ov a pam舩nkov a ukon竟 sa na Hlavnom a Primaci疝nom n疥est. V tomto priestore sa tvorili dejiny mesta a v najsl疱nej夬ch dob當h aj dejiny Raksko-Uhorska. Sdlili tu vznamn in嗾itcie, bvala tu uhorsk 埓achta, korunovali kr眄ov, zasadal Uhorsk snem. Ortvay podrobne popisuje histriu jednotlivch domov, spomna osobnosti a udalosti, ktor ovplyvnili dejiny n癩ho mesta.

Tivadar Ortvay historik, vysoko嗅olsk u鑛teセ (Ciclava Monta, 19. 11. 1843 Budape圄 8. 7. 1916), pochovan v Bratislave. 閣udoval na bohosloveckom semin疵i v Teme嘛疵i, bol kapl疣om v 鐶n疆skej diec騷e, profesorom na gymn痙iu v Lugo喨. Od roku 1875 bol u鑛teセom histrie na Pr疱nickej akad駑ii v Bratislave. Absolvoval 嗾udijn cesty po Eurpe a Palestne.Venoval sa starovekej a stredovekej histrii. Jeho diela, zalo枡n na bohatom pramennom materi疝i, s dodnes 鐶sto citovan. Napsal vodopis Uhorska do konca 13. storo鑛a, Dejiny bratislavskej Pr疱nickej akad駑ie a najm rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy. Je autorom okolo tridsiatich samostatne vydanch pr當, 嗾di a 鑞疣kov z oblasti histrie a archeolgie.

obal knihy Ulice an疥estia Bratislavy -Ferdinandovo mesto<br />2. vydanie

Tivadar Ortvay
Ulice an疥estia Bratislavy -Ferdinandovo mesto
2. vydanie

5.2.2020
10,90
9788081149580
978-80-8114-958-0

Tivadar Ortvay historik, vysoko嗅olsk u鑛teセ (Ciclava Monta, 19.11.1843 Budape圄 8.7.1916), pochovan v Bratislave. 閣udoval na bohosloveckom semin疵i v Teme嘛疵i, bol kapl疣om v 鐶n疆skej diec騷e, profesorom na gymn痙iu v Lugo喨. Od roku 1875 bol u鑛teセom histrie na Pr疱nickej akad駑ii v Bratislave. Absolvoval 嗾udijn cesty po Eurpe a Palestne.Venoval sa starovekej a stredovekej histrii. Jeho diela, zalo枡n na bohatom pramennom materi疝i, s dodnes 鐶sto citovan. Napsal vodopis Uhorska do konca 13. storo鑛a, Dejiny bratislavskej Pr疱nickej akad駑ie a najm rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy. Je autorom okolo tridsa samostatne vydanch pr當, 嗾di a 鑞疣kov z oblasti histrie a archeolgie. Od vydania knihy Pozsony v疵os, utc疂 駸 terei Ulice a n疥estia Bratislavy (1905) uplynulo viac ako sto rokov. ネitateセom sa dnes dost疱a do rk slovensk vydanie. Bratislava mala za鑛atkom 20. storo鑛a p茉 mestskch 鐶st (Altstadt, Ferdinadstadt, Franz Josefstadt, Theresienstadt a Neustadt). II. mestsk obvod sa za鑛atkom 20. storo鑛a nazval Ferdinandovo mesto (Ferdinandstadt, N疣dorv疵os) na po鐺s Ferdinanda V., posledn馼o kr眄a korunovan馼o v Pre嗔orku. Prech疆zku touto ru嗜ou 嗾vr捐u za竟name od Palis疆 po Kozej ulici, okolo 志pn馼o domu a Kostola sv. Trojice dolu po n疥est SNP, 角it疝skou ulicou a cez ulicu 29. augusta sp茉, nahor cez Koll疵ovo n疥estie popred Grassalkowichov pal當 na Such mto. Pozorn a v夬mav historik Ortvay n疽 sprev疆za histriou 25 ulc tejto mestskej 鐶sti. Na dobovch fotografi當h si pripomenieme dnes u v蒻喨nou zbran malebn z疚utia star馼o Pre嗔orka.

Tivadar Ortvay historik, vysoko嗅olsk u鑛teセ (Ciclava Monta, 19.11.1843 Budape圄 8.7.1916), pochovan v Bratislave. 閣udoval na bohosloveckom semin疵i v Teme嘛疵i, bol kapl疣om v 鐶n疆skej diec騷e, profesorom na gymn痙iu v Lugo喨. Od roku 1875 bol u鑛teセom histrie na Pr疱nickej akad駑ii v Bratislave. Absolvoval 嗾udijn cesty po Eurpe a Palestne.Venoval sa starovekej a stredovekej histrii. Jeho diela, zalo枡n na bohatom pramennom materi疝i, s dodnes 鐶sto citovan. Napsal vodopis Uhorska do konca 13. storo鑛a, Dejiny bratislavskej Pr疱nickej akad駑ie a najm rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy. Je autorom okolo tridsa samostatne vydanch pr當, 嗾di a 鑞疣kov z oblasti histrie a archeolgie.

obal knihy Ulice an疥estia BA-Podhradie<br />2. vydanie

Tivadar Ortvay
Ulice an疥estia BA-Podhradie
2. vydanie

5.2.2020
12,90
9788056901014
978-80-569-0101-4

Od vydania knihy Pozsony v疵os, utc疂 駸 terei Ulice a n疥estia Bratislavy (1905) uplynulo vy啼 sto rokov. Bratislava mala za鑛atkom 20. storo鑛a p茉 mestskch 鐶st (Altstadt, Ferdinadstadt, Franz Josefstadt, Theresienstadt a Neustadt). Podhradie odd疱na pri拌hovalo a in嗔irovalo umelcov a fotografov svojou neopakovateセnou atmosf駻ou. Kniha je prech疆zkou uli鑢ami od star馼o 枴dovsk馼o cintorna po n畸re橲 Zuckermandlu a Vydrice, cez Rybn n疥estie so siluetou dmu a synaggy, hore 司dovskou a Z疥ockou ulicou okolo Hradu a po zostup z v喨n Hradn馼o vrchu cez sple malebnch uli鑛ek sp茉 na n畸re枴e. Ka枦 ulica m svoju bohat histriu, vznamn budovy a hlavne セud, ktor vytv疵ali neopakovateセn atmosf駻u tejto 鐶sti mesta. Opusten, burinou zarasten zbranisko, miesto najstar喨eho osdlenia Bratislavy, kde st疵o鑛a pulzoval 枴vot, u desiatky rokov 鐶k na svoje znovuzrodenie.

Tivadar Ortvay historik, vysoko嗅olsk u鑛teセ (Ciclava Monta, 19.11.1843 Budape圄 8.7.1916), pochovan v Bratislave. 閣udoval na bohosloveckom semin疵i v Teme嘛疵i, bol kapl疣om v 鐶n疆skej diec騷e, profesorom na gymn痙iu v Lugo喨. Od roku 1875 bol u鑛teセom histrie na Pr疱nickej akad駑ii v Bratislave. Absolvoval 嗾udijn cesty po Eurpe a Palestne.Venoval sa starovekej a stredovekej histrii. Jeho diela, zalo枡n na bohatom pramennom materi疝i, s dodnes 鐶sto citovan. Napsal vodopis Uhorska do konca 13. storo鑛a, Dejiny bratislavskej Pr疱nickej akad駑ie a najm rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy. Je autorom okolo tridsiatich samostatne vydanch pr當, 嗾di a 鑞疣kov z oblasti histrie a archeolgie.

obal knihy Vojnov Bratislava

N.Barto嗤v, M.Bog疵, K.Haberlandov, L.Pastorekov, P.Szalay
Vojnov Bratislava
27.1.2020
12,90
9788056901311
978-80-569-0131-1

Prbeh o architektre a meste, budovanom v zlo枴tch 鐶soch vojnovej a povojnovej konjunktry. Je to mozaika poskladan zo 枴vota vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteセov, z trag馘i, zlyhan aj v拌zstiev, ktor mesto pre枴lo. Autori cez prbehy domov, n疥est a celch 嗾vrt odkrvaj meniacu sa mapu histrie mesta po鐶s najni鑛vej啼j vojny ak na啾 civiliz當ia za枴la.

Autori s vskumnci z Historick馼o stavu SAV Mgr. Peter Szalay PhD., PhDr. Katarna Haberlandov PhD., Ing arch. Laura Pastorekov PhD. a z Fakulty architektry STU Ing. arch. Michal Bog疵 a Ing. arch. Nina Barto嗤v PhD.

obal knihy Bratislavsk kaviarne aviechy<br />3. vydanie

Peter Salner
Bratislavsk kaviarne aviechy
3. vydanie

25.1.2020
12,90
9788081149559
978-80-8114-955-9

obal knihy Zabudnut prpady in嗔ektora 企taffyho

Jozef 企taffy
Zabudnut prpady in嗔ektora 企taffyho
25.1.2020
11,90
9788056901588
978-80-569-0158-8

V medzivojnovom obdob sa in嗔ektor 企taffy presl疱il vysokou spe嗜os捐u pri vy啼trovan pridelench krimin疝nych prpadov a ne嗾andardnmi postupmi pri odhaセovan zlo鑛nu a jeho p當hateセov. Mal poves dsledn馼o a nekompromisn馼o kriminalistu, pritom re嗔ektoval z疚onn pr疱a p當hateセov, ich セudsk slabosti a 拌枳 枴votn situ當ie. Preto ho aj mnoh セudia z podsvetia pova柞vali za korektn馼o аartnera a mnohokr疸 s nm spolupracovali pri objasovan naj拌椢ch prpadov. Povr疱alo sa, 枡 niektor p當hatelia, ke sa dozvedeli, 枡 ich аrpad vy啼truje in嗔ektor 企taffy, pri嗟i sa sami prihl疽i s vedomm, 枡 bud tak 鑛 tak odhalen, ale z疵ove aj s opr疱nenou n疆ejou, 枡 p疣 in嗔ektor to zohセadn pred sudcom ako poセah鑾jcu okolnos. In嗔ektor 企taffy sa zapsal do histrie medzivojnovej Bratislavy ako kriminalistick legenda. Spomienky na najzaujmavej喨e prpady uchoval vo svojom archve. Z autentickch materi疝ov jeho vnuk Jozef 企taffy zostavil tto knihu a zdokumentoval zaujmav 枴votn prbeh tejto legend疵nej postavy Тtarej Bratislavy.

obal knihy Vydrica<br />Historick 蔓hrie嗜a

Anton Bal癰
Vydrica
Historick 蔓hrie嗜a

25.1.2020
12,90
9788056905791
978-80-569-0579-1

Z archvov, dobovej literatry, spomienok umelcov i d疥 najstar喨eho remesla o枴vuje autor bratislavsk Vydricu, pvodne 嗾vr dunajskch ryb疵ov, lodnkov a remeselnkov, v ktorej sa u v 18. storo竟 usadili prostittky a uli鑢y na hradnom n疱r夬 sa postupne stali centrom rozsiahlej remeselnej prostitcie. Autor dokument疵ne verne zaznamen疱a likvid當iu prostitcie v Bratislave po roku 1948. Po nej nasledovala aj likvid當ia Vydrice ako s鐶sti bratislavsk馼o Podhradia. Aj ke Vydrica patr nen疱ratne minulosti, genius loci tohto miesta zost疱a st疝e 枴vou s鐶s捐u dejn Bratislavy. Na dobovch fotografi當h, pohセadniciach a vo vtvarnch dielach sa n疥 zachovala u len nostalgick spomienka na toto romantick z疚utie mesta.

Anton Bal癰 (1943) absolvent FFUK v Bratislave, prozaik, autor 鑛tateセsky spe嗜ch rom疣ov Sklenkov Venu啾, Tu mus 枴, Chirurgick dekameron, Hij, kone Stalinove, T畸or padlch 枴en a Len jedna jar, knh literatry faktu a biografickch rom疣ov. Vo svojich knih當h sa vracia k povojnovm dejin疥 a prin癩a v nich v癰ny, 鐶sto i groteskn, dokument疵ne podlo枡n a preto historicky korektn pohセad na osudy セud, ktor sa stali obe拌mi 鑛 rukojemnkmi nehum疣neho re枴mu.

obal knihy Bratislavsk rarity<br />2. vydanie

Igor Janota
Bratislavsk rarity
2. vydanie

20.10.2019
10,90
9788081149061
978-80-8114-906-1

Kniha Bratislavsk rarity prekvap aj dobr馼o znalca, koセko unik疸ov skrva na啼 mesto a jeho najbli椢ie okolie. O to vz當nej喨a bude pre tch, ktor mesto len spozn疱aj. ネitateセ sa dozvie mno枹tvo zaujmavost o korune na ve枴 Dmu, o vz當nych gobelnoch v Primaci疝nom pal當i, o st疵o鈩ej tradcii ve柞vch koncertov. Spolu s autorom nazrieme do pre嗔orskch dvorov, ktor ukrvaj pozoruhodn tajomstv, nav嗾vime sl疱ne pre嗔orsk hostince a hotely. Dozvieme sa, ako sa riadila doprava na Dunaji, ako bolo e嗾e doned疱na osvetlen mesto, 枡 v Bratislave m疥e dodnes naju椢 dom aj najmen夬 埓achtick pal當 v Eurpe. V knihe sa hovor aj o pre嗔orskch a bratislavskch mostoch, o veセkch prrodnch katastrof當h, ktor postihli mesto, o vodnch mlynoch a 枡leznici, o katoch a bosork當h, o balnoch a vzducholodiach nad mestom, o tom, 鑰 skrvaj prie鐺lia domov a pal當ov, kam sa chodili Bratislav鐶nia kpa, ako sa cestovalo elektri鑢ou do Viedne, pre鑰 m Bratislava prvlastok mesto mieru a ako vbec dostala Bratislava svoje meno.

Igor Janota (1921 2008), absolvent Vysokej 嗅oly obchodnej. Je synom シudovta Janotu, autora knihy Slovensk hrady. V rokoch 1964 1983 pracoval ako vedeck tajomnk レstavu ekonomiky a organiz當ie stavebnctva. V 鐶sopisoch a novin當h publikoval vy啼 3 000 鑞疣kov, zozbieral okolo 150 povest zo starej Bratislavy, psal rozpr疱ky pre deti. Histria Bratislavy je jeho celo枴votnou t駑ou.

obal knihy Bitka pri Lama鑛

Juraj Hradsk
Bitka pri Lama鑛
30.7.2019
12,90
9788056903896
978-80-569-0389-6

Po v拌zstve pruskej arm疆y v bitke pri Hradci Kr疝ov, 3. jla 1866, sa rakske vojsk presvali k Pre嗔orku, kde mali zabr疣i v postupe na Viede. Bitka pri Lama鑛 ukon鑛la Prusko-Raksku vojnu na poludnie 22. jla 1866, kedy vstpilo do platnosti prmerie. V dsledku prehratej vojny musel cis疵 Franti啼k Jozef I. prija veセa pokorujcich opatren s obrovskmi zemnmi aj finan鈩mi dsledkami. Autor zaznamen疱a priebeh bitky a udalosti odohr疱ajce sa v priセahlch obciach, rokovania predch疆zajce podpisu mierovej zmluvy v Mikulove a n疽ledne v Prahe. Popisuje charakter a stav nepriateセskch arm疆, analyzuje jednotliv zbory, ich vstroj a vzbroj, predstavuje veliteセov a padlch oboch arm疆. Z dobovch kronk pozn疱ame aj 枴vot v Pre嗔orku, Lama鑛, Dbravke, Z疉orskej Bystrici a v Devnskej Novej Vsi kr疸ko pred samotnou bitkou.

Juraj Hradsk (1953), vtvarnk a publicista. Je autorom viacerch monografi a po鐺tnch 鑞疣kov o historickch zbraniach v odbornch 鐶sopisoch. Podセa jeho vtvarnch n疱rhov bola zhotoven 啾bセa pre dstojnkov ネestnej str癰e prezidenta SR M-1998, ako aj zbrane pre ネestn str癰 prezidenta Slovenskej republiky - pu嗅a, bod疚, patrnta嗅a a 啾bセa. O dejin當h hlavn馼o mesta napsal knihy: Napoleon a Bratislava, Bratislavsk majstri kati, 閣ef疣ka - legenda na rohu, Rusovce, Jarovce, Lama, ネunovo, Dbravka, Legend疵na kaviare 閣ef疣ka. Je tie autorom knihy Odsden . 3359 閣efan Kiripolsk. Je 鑞enom ネeskoslovenskej Napoleonskej spolo鈩osti so sdlom v Brne, Medzin疵odnej Napoleonskej spolo鈩osti so sdlom v Montreale, Slovenskej muze疝nej spolo鈩osti, Slovenskej genealogickej a heraldickej spolo鈩osti. 司je a tvor v Bratislave.

obal knihy Petr杪lka 蔓Engerau 蔓Ligetfalu<br />3. vydanie

J疣 ネomaj
Petr杪lka 蔓Engerau 蔓Ligetfalu
3. vydanie

30.7.2019
12,90
9788056905128
978-80-569-0512-8

obal knihy Vily na Slavne

Tom癩 Berka, J疣 M. Bahna
Vily na Slavne
29.5.2019
24,90
9788081146923
978-80-8114-692-3

Pokra鑰vanie spe嗜ej monografie Vily nad Bratislavou vo forme sprievodcu. Na prech疆zkach po atraktvnej vilovej 嗾vrti sa zozn疥ime s najvznamnej夬mi vilami v mimoriadne pestrom slohovom spektre od romantickej eklektiky a po s鐶snos. Na malom priestore v okol Slavna tu v poslednch desa搜o鑛ach dominuj modern vily s 鐶sto nev啼dnou architektrou. Autori objavili mno枹tvo novch materi疝ov, fotografi a al夬ch prbehov a inform當i o vil當h, ich majiteセoch, obyvateセoch a histrii tejto lokality.

Tom癩 Berka (1947, Bratislava), sc駭ograf, filmov architekt, hudobnk, spisovateセ. J疣 M. Bahna (1944, Pukanec), architekt, profesor architektonickej tvorby na Vysokej 嗅ole vtvarnch umen v Bratislave.

obal knihy Bratislavsk Habsburgovci

Roman Holec
Bratislavsk Habsburgovci
25.3.2019
14,90
9788056902547
978-80-569-0254-7

Prbeh troch gener當i tzv. 枴dlochovicko-t夬nskej lnie Habsburgovcov v 19. a v prvej polovici 20. storo鑛a. Podstatn 鐶s 枴vota druhej gener當ie (arcivojvodsk p疵 Fridrich a Izabela) bola spojen s Bratislavou (Pre嗔orkom), ke tvorili vy啼 dvoch desa搜o竟 najprominentnej夬ch a najbohat夬ch obyvateセov mesta. Vo svojom sdle (dne嗜 Prezidentsk pal當) prijmali vznamnch host aj korunovan hlavy vtedaj啼j Eurpy, 竟m sa mesto na Dunaji dost疱alo aj do eurpskych spr疱. Najprominentnej夬mi hos拌mi boli 鑞enovia 嗔anielskej kr眄ovskej rodiny, s ktormi bola t疸o habsbursk lnia zko prbuzensky spojen. Kniha si preto v夬ma habsbursk rodinu zo 角anielska, ktor sa potom s niektormi prslu嗜kmi usadila na vchodnom Slovensku, v Starej シubovni. Fridrich bol hlavnm veliteセom vojsk monarchie po鐶s prvch rokov prvej svetovej vojny. Fridrichove deti pre枴li svoje rozmanit osudy v rznych ktoch strednej Eurpy.

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (1959, Bratislava), vy嗾udoval Filozofick fakultu Univerzity Komensk馼o v Bratislave odbor sloven鑛na-dejepis. Pracuje v Historickom stave SAV, je profesorom histrie na Katedre slovenskch dejn Filozofickej fakulty UK. Zaober sa dejinami dlh馼o 19. storo鑛a, jeho 嗔ecializ當iou s hospod疵ske a soci疝ne dejiny, v s鐶snosti najm dejiny 埓achty a environment疝na histria. Je autorom sedemn疽tich samostatnch kni柤ch titulov, spoluautorom vy啼 desiatich synt騷 a takmer dvoch stoviek vedeckch 嗾di publikovanch v p舩n疽tich krajin當h sveta.