Leopold von Sacher-Masoch

knihy autora Leopold von Sacher-Masoch
obal knihy Venuša v kožuchu, Masoch a masochizmus

Venuša v kožuchu, Masoch a masochizmus

Leopold von Sacher-Masoch, Gilles Deleuze

0.0.0000
9,92
9788088912262
ISBN 80-88912-26-1
Roku 1886, včase najväčšej Masochovej slávy, použil lekár Krafft-Ebing vo svojom diele Psychopathia sexualis po prvý raz pojem masochizmus, odvodený od spisovateľovho mena, pod ktorým zhrnul symptómy istej sexuálnej perverzie. Venuša v kožuchu patrí k najúspešnejším erotickým prózam rytiera Leopolda von Sacher-Masocha. Gilles Deleuze, jeden z najoriginálnejších francúzskych filozofov druhej polovice 20. storočia, vyzdvihuje literárnu hodnotu Masochovho diela, analyzuje sadizmus a masochizmus, ich rozdiely a súvislosti.