Martin Trančík

knihy autora Martin Trančík
obal knihy Zwischen Alt- und Neuland

Zwischen Alt- und Neuland

Martin Trančík

0.0.0000
4,98
9788096702695
ISBN 80-967026-9-6
Kniha mladého nemecky píšuceho autora slovenského pôvodu z Bazileja je akousi kronikou starej bratislavskej kníhkupeckej rodiny Steinerovcov. Autor pútavým spôsobom predstavuje štyri generácie židovskej rodiny od polovice 19. storočia do konca 2. svetovej vojny. Zachytáva prelomové historické obdobia a myšlienkové prúdy, otázky religiózneho života, sekularizácie a vznikajúceho sionizmu.
obal knihy Medzi Starým a Novým

Medzi Starým a Novým

Martin Trančík

0.0.0000
4,98
9788096702695
ISBN 80-967026-9-6
Kniha mladého nemecky píšuceho autora slovenského pôvodu z Bazileja je akousi kronikou starej bratislavskej kníhkupeckej rodiny Steinerovcov. Autor pútavým spôsobom predstavuje štyri generácie židovskej rodiny od polovice 19. storočia do konca 2. svetovej vojny. Zachytáva prelomové historické obdobia a myšlienkové prúdy, otázky religiózneho života, sekularizácie a vznikajúceho sionizmu.