Patricia Altenbernd-Johnson

knihy autora Patricia Altenbernd-Johnson
obal knihy GADAMER

GADAMER

Patricia Altenbernd-Johnson

24.3.2005
6,61
9788088912620
ISBN 80-88912-62-8
Hans Georg Gadamer (1900-2002) nemecký filozof vo svojom monumentálnom diele Pravda a metóda položil základy súčasnej filozofickej hermeneutiky. Ľudská skúsenosť a kultúra robia ideál objektívnej pravdy nedosiahnuteľným. Kniha oboznamuje so základnými myšlienkami Gadamerovej hermeneutiky a zaraďuje Gadamera do dejím moderného európskeho myslenia.