Stephen Hahn

knihy autora Stephen Hahn
obal knihy DERRIDA

DERRIDA

Stephen Hahn

25.4.2005
6,61
9788088912606
ISBN 80-88912-60-1
Jacques Derrida (1930-2004) jeden z najvýznamnejších filozofov druhej polovice 20. storočia. Jeho teória dekonštrukcie ovplyvnila dve generácie filozofov, literárnych vedcov a politológov. Kniha príťažlivým spôsobom približuje základné myšlienky Derridovho diela.