logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
obal knihy Ťažké časy

Download (© Marenčin PT) obálka.jpg mini obálka.jpg 3D pohľad zľava 3D pohľad sprava plášť obalu knihy vhodný pre 3D (t.j. predná strana, chrbát a zadná strana obálky spolu v jednom JPG)

Editor: Peter Salner

Ťažké časy

ISBN 978-80-569-0673-6

EAN 9788056906736

MOC 11,90 €

info 160 str., viaz., 13 × 20 cm

termín vydania 5.11.2020

permalink http://marencin.sk/981

Vydanie tejto knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. u. fpu

Kniha Ťažké časy predstavuje vyvrcholenie dlhodobého projektu Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze (Etnologický pohľad). Spoločným cieľom kolektívu autorov je na základe vlastných výskumov zistiť, ako dnes vnímajú rôzne skupiny obyvateľstva toto zložité obdobie nie tak dávnej histórie Slovenska. V jednotlivých kapitolách vedeckí pracovníci Ústavu etnologie a sociálnej antropológie SAV, analyzujú na základe etnologických, antropologických a historických poznatkov stopy minulosti v súčasnej spoločnosti. Monika Vrzgulová vo svojej kapitole využíva analýzu spomienok pamätníkov na zistenie, čo príslušníci majority už vtedy vedeli o osudoch svojich židovských spoluobčanov. Peter Salner prináša zas obraz toho, ako tieto ťažké časy reflektuje dnes židovská komunita. Daniel Luther sa vo svojej kapitole zamýšľa nad situáciou českých obyvateľov, ktorí v tom čase žili na Slovensku. Zuzana Panczová pracuje na prehľade fám a konšpiračných teórií o sledovanom období. V záverečnej kapitole Soňa Gyarfáš-Lutherová, ktorá sa podieľala na dokumente o osudoch konkrétnej židovskej rodiny, s využitím autoetnografie reflektuje túto svoju skúsenosť. ************* Monika Vrzgulová, Peter Salner, Daniel Luther, Zuzana Panczová, Soňa Gyarfáš-Lutherová sa na základe etnologických, antropologických a historických výskumov zamýšľajú nad spôsobmi, ako rôzne zložky súčasnej spoločnosti reflektujú bolestivú a dodnes nedostatočne spracovanú kapitolu nedávnej minulosti Slovenska. Monika Vrzgulová si všíma, ako vnímajú obdobie vojnového slovenského štátu (1939-1945) príslušníci slovenskej majority, Peter Salner približuje aktuálny pohľad židovskej komunity, Daniel Luther spracoval reflexie českej minority a Soňa Gyarfáš Lutherová aj s využitím autoetnografickej metódy rozvíja príbeh jednej rodiny, ktorý zachytila v etnografickom filme Zatopené.

PhDr. Peter Salner (1951, Bratislava). Študoval na FFUK v Bratislave na katedre národopisu. Ako vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na sociálnu kultúru židovskej komunity na Slovensku v 20.-21. storočí a spoločenský život Bratislavy v 20. storočí. Mgr. Zuzana Panczová, PhD (1978, Žilina). Študovala na FFUK v Bratislave na katedra etnológie, všeobecných dejín a slovenských dejín. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na historickú a etnologická analýzu konšpiračných teórií. PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (1965, Trenčín). Študovala na Katedre etnografie a folkloristiky FiF UK v Bratislave. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na výskum sociálnej a kolektívnej pamäti a identity, na výskum obdobia holokaustu, socializmu a politík spomínania na Slovensku metódou oral history, ako aj na skúmanie problematiky predsudkov a stereotypov v spoločenskom diskurze. Daniel Luther, CSc. (1950, Bratislava). Študoval na katedre etnografie a folkloristiky FFUK v Bratislave. Ako vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa venuje urbánnej etnológii, výskumu českej menšiny na Slovensku a tradičnej ľudovej kultúre. Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherová, PhD (1982, Bratislava). Študovala na katedre etnológie FFUK v Bratislave. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na materiálnu kultúru, bývanie, vlastníctvo, postsocializmus, identitu, urbánnu a vizuálnu antropológiu.

9788056906736 978-80-569-0673-6 Editor: Peter Salner Ťažké časy

Kniha Ťažké časy predstavuje vyvrcholenie dlhodobého projektu Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze (Etnologický pohľad). Spoločným cieľom kolektívu autorov je na základe vlastných výskumov zistiť, ako dnes vnímajú rôzne skupiny obyvateľstva toto zložité obdobie nie tak dávnej histórie Slovenska. V jednotlivých kapitolách vedeckí pracovníci Ústavu etnologie a sociálnej antropológie SAV, analyzujú na základe etnologických, antropologických a historických poznatkov stopy minulosti v súčasnej spoločnosti. Monika Vrzgulová vo svojej kapitole využíva analýzu spomienok pamätníkov na zistenie, čo príslušníci majority už vtedy vedeli o osudoch svojich židovských spoluobčanov. Peter Salner prináša zas obraz toho, ako tieto ťažké časy reflektuje dnes židovská komunita. Daniel Luther sa vo svojej kapitole zamýšľa nad situáciou českých obyvateľov, ktorí v tom čase žili na Slovensku. Zuzana Panczová pracuje na prehľade fám a konšpiračných teórií o sledovanom období. V záverečnej kapitole Soňa Gyarfáš-Lutherová, ktorá sa podieľala na dokumente o osudoch konkrétnej židovskej rodiny, s využitím autoetnografie reflektuje túto svoju skúsenosť. ************* Monika Vrzgulová, Peter Salner, Daniel Luther, Zuzana Panczová, Soňa Gyarfáš-Lutherová sa na základe etnologických, antropologických a historických výskumov zamýšľajú nad spôsobmi, ako rôzne zložky súčasnej spoločnosti reflektujú bolestivú a dodnes nedostatočne spracovanú kapitolu nedávnej minulosti Slovenska. Monika Vrzgulová si všíma, ako vnímajú obdobie vojnového slovenského štátu (1939-1945) príslušníci slovenskej majority, Peter Salner približuje aktuálny pohľad židovskej komunity, Daniel Luther spracoval reflexie českej minority a Soňa Gyarfáš Lutherová aj s využitím autoetnografickej metódy rozvíja príbeh jednej rodiny, ktorý zachytila v etnografickom filme Zatopené.

PhDr. Peter Salner (1951, Bratislava). Študoval na FFUK v Bratislave na katedre národopisu. Ako vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na sociálnu kultúru židovskej komunity na Slovensku v 20.-21. storočí a spoločenský život Bratislavy v 20. storočí. Mgr. Zuzana Panczová, PhD (1978, Žilina). Študovala na FFUK v Bratislave na katedra etnológie, všeobecných dejín a slovenských dejín. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na historickú a etnologická analýzu konšpiračných teórií. PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (1965, Trenčín). Študovala na Katedre etnografie a folkloristiky FiF UK v Bratislave. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na výskum sociálnej a kolektívnej pamäti a identity, na výskum obdobia holokaustu, socializmu a politík spomínania na Slovensku metódou oral history, ako aj na skúmanie problematiky predsudkov a stereotypov v spoločenskom diskurze. Daniel Luther, CSc. (1950, Bratislava). Študoval na katedre etnografie a folkloristiky FFUK v Bratislave. Ako vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa venuje urbánnej etnológii, výskumu českej menšiny na Slovensku a tradičnej ľudovej kultúre. Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherová, PhD (1982, Bratislava). Študovala na katedre etnológie FFUK v Bratislave. Ako vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa špecializuje na materiálnu kultúru, bývanie, vlastníctvo, postsocializmus, identitu, urbánnu a vizuálnu antropológiu.

11.90 10.0000 5.11.2020 160 str., viaz., 13 × 20 cm 2|13 1 1
ďalšie knihy z edície Osudy • osobnosti • pamäti
obal knihy Židé v českých zemích v masarykovské první republice

Blanka Soukupová
Židé v českých zemích v masarykovské první republice
5.10.2021
15,90
9788056901731
978-80-569-0173-1
obal knihy Husák<br />Buržoázny nacionalista

Tomáš Černák, Branislav Kinčok
Husák
Buržoázny nacionalista

5.11.2020
12,90
9788056906644
978-80-569-0664-4
obal knihy Osuský – zabudnutý diplomat

Ľubo Olach
Osuský – zabudnutý diplomat
25.10.2020
12,90
9788056906491
978-80-569-0649-1
obal knihy Dvojrozhovor<br />O pamäti, etnológii a meste

Peter Salner, Monika Vrzgulová
Dvojrozhovor
O pamäti, etnológii a meste

30.9.2020
12,90
9788056906767
978-80-569-0676-7
obal knihy Trianon – triumf a katastrofa

Roman Holec
Trianon – triumf a katastrofa
11.9.2020
12,90
9788056905883
978-80-569-0588-3
obal knihy Záblesky v temnote – prvých 23 rokov môjho života

Róbert Cvi Bornstein
Záblesky v temnote – prvých 23 rokov môjho života
11.9.2020
12,90
9788056905913
978-80-569-0591-3
obal knihy Odišli

Ivana Havranová
Odišli
13.8.2020
11,90
9788056906309
978-80-569-0630-9
obal knihy Hlinka<br />Otec národa?

Roman Holec
Hlinka
Otec národa?

6.7.2020
14,90
9788056904404
978-80-569-0440-4
obal knihy Zmenení Parížom: slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí

Martin Vašš
Zmenení Parížom: slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí
25.6.2020
12,90
9788056904435
978-80-569-0443-5
obal knihy Protestanti

Ivana Havranová
Protestanti
15.4.2020
11,90
9788056906392
978-80-569-0639-2
obal knihy Soňa Valentová – cesta herečky

Karol Mišovic
Soňa Valentová – cesta herečky
17.3.2020
11,90
9788056904589
978-80-569-0458-9
obal knihy Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová

Jaroslav Straka
Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová
5.2.2020
14,90
9788056902967
978-80-569-0296-7
obal knihy Tábor smrti Sobibor<br />Dejiny a odkaz

Ján Hlavinka, Peter Salner a kol.
Tábor smrti Sobibor
Dejiny a odkaz

23.1.2020
12,90
9788056904497
978-80-569-0449-7
obal knihy Dva slovenské osudy<br />Špitzer – Mach

Anton Baláž
Dva slovenské osudy
Špitzer – Mach

6.11.2019
14,90
9788056904251
978-80-569-0425-1
obal knihy Od sentimentalizmu k symbolizmu Francúzska literatúra 19. storočia

Štefan Povchanič
Od sentimentalizmu k symbolizmu Francúzska literatúra 19. storočia
4.11.2019
12,90
9788056905388
978-80-569-0538-8
obal knihy Úvahy v nečase

Marian Váross
Úvahy v nečase
26.9.2019
11,90
9788056904190
978-80-569-0419-0
obal knihy Guvernér Imrich Karvaš

Ľubo Olach
Guvernér Imrich Karvaš
6.9.2019
12,90
9788056903803
978-80-569-0380-3
obal knihy Nevráť sa<br />Fragmenty zo života

Eva Schwebel
Nevráť sa
Fragmenty zo života

3.9.2019
11,90
9788056904312
978-80-569-0431-2
obal knihy Poľovačka na Che Guevaru

Michal Havran
Poľovačka na Che Guevaru
30.7.2019
12,90
9788056904077
978-80-569-0407-7
obal knihy Sonderbehandlung alebo zvláštne zaobchádzanie<br />Tri roky v osvienčimských krematóriách a plynových komorách

Filip Müller
Sonderbehandlung alebo zvláštne zaobchádzanie
Tri roky v osvienčimských krematóriách a plynových komorách

28.6.2019
12,90
9788056902301
978-80-569-0230-1
obal knihy Evanjelici

Ivana Havranová
Evanjelici
12.1.2019
11,90
9788056903476
978-80-569-0347-6
obal knihy Husák<br />Vrcholy a pády 1945 – 1951

Tomáš Černák, Marek Syrný
Husák
Vrcholy a pády 1945 – 1951

26.11.2018
14,90
9788056902127
978-80-569-0212-7
obal knihy Medzi snom a skutočnosťou<br />Umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945

Martin Vašš
Medzi snom a skutočnosťou
Umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945

12.11.2018
12,90
9788081149436
978-80-8114-943-6
obal knihy Golianova voľba – o mysli a srdci slovenského človeka

Ján Bajánek
Golianova voľba – o mysli a srdci slovenského človeka
12.11.2018
12,90
9788056903414
978-80-569-0341-4
ďalšie knihy z edície Pripravujeme
obal knihy Záblesky v temnote – prvých 23 rokov môjho života

Róbert Cvi Bornstein
Záblesky v temnote – prvých 23 rokov môjho života
11.9.2020
12,90
9788056905913
978-80-569-0591-3
obal knihy Patent

Vladimír Ritomský
Patent
11.9.2020
12,90
9788056907177
978-80-569-0717-7
obal knihy Zrod

Milan Kališ
Zrod
30.9.2020
14,90
9788056905357
978-80-569-0535-7
obal knihy Dvojrozhovor<br />O pamäti, etnológii a meste

Peter Salner, Monika Vrzgulová
Dvojrozhovor
O pamäti, etnológii a meste

30.9.2020
12,90
9788056906767
978-80-569-0676-7
obal knihy Harlekýn

Martin Jurík
Harlekýn
30.9.2020
12,90
9788056906675
978-80-569-0667-5
obal knihy Podvodníkova žena

Ivana Havranová
Podvodníkova žena
15.10.2020
12,90
9788056906279
978-80-569-0627-9
obal knihy Iba sex nestačí

Jasmina Andics
Iba sex nestačí
15.10.2020
11,90
ziadost z 23.
ziadost z 23.9.2020 16:33:19
obal knihy Hlbiny slovenskej identity

Dana Podracká
Hlbiny slovenskej identity
15.10.2020
11,90
9788056906583
978-80-569-0658-3
obal knihy Čierna lady nad Ruskom

Michal Havran st.
Čierna lady nad Ruskom
25.10.2020
12,90
9788056906125
978-80-569-0612-5
obal knihy Identita

Igor Daniš
Identita
25.10.2020
12,90
ziadost z 8.9
ziadost z 8.9.2020 17:03:45
obal knihy Osuský – zabudnutý diplomat

Ľubo Olach
Osuský – zabudnutý diplomat
25.10.2020
12,90
9788056906491
978-80-569-0649-1
obal knihy Triplovia

Ján Babarík
Triplovia
25.10.2020
12,90
9788056906521
978-80-569-0652-1
obal knihy Čertova svadba

Tatiana Jaglová
Čertova svadba
5.11.2020
12,90
9788056906361
978-80-569-0636-1
obal knihy Čierny lev

Michal Hvorecký
Čierny lev
5.11.2020
12,90
9788056906422
978-80-569-0642-2
obal knihy Husák<br />Buržoázny nacionalista

Tomáš Černák, Branislav Kinčok
Husák
Buržoázny nacionalista

5.11.2020
12,90
9788056906644
978-80-569-0664-4
obal knihy 20. roky

Juraj Šebo
20. roky
5.12.2020
13,90
9788056905852
978-80-569-0585-2
obal knihy Krv je len voda

Jana Micenková
Krv je len voda
5.12.2020
12,90
9788056906330
978-80-569-0633-0
obal knihy Vily okolo Horského parku

Tomáš Berka, Ján M. Bahna
Vily okolo Horského parku
5.5.2021
24,90
9788081146954
978-80-8114-695-4
obal knihy Židé v českých zemích v masarykovské první republice

Blanka Soukupová
Židé v českých zemích v masarykovské první republice
5.10.2021
15,90
9788056901731
978-80-569-0173-1
obal knihy Princezná so žltou hviezdou

Eva Kollárová
Princezná so žltou hviezdou
25.8.2030
11,90
9788056903445
978-80-569-0344-5