homekniha mesiacaautoriknihyvernisáže/akciekontakt facebookodberateľská zóna

o knihe diskusia / komentáre


Miriam Lengová
Remeslo, cech a obchod na Spiši
do polovice 17. storočia

predpokladaný dátum vydania: 25.6.2017

ISBN 978-80-8114-846-0
EAN 9788081148460
256 str., viaz., 13,5 × 20 cm

Spiš je múzeom dávnych čias. Bol obľúbeným miestom uhorských i poľských panovníkov. Prechádzali tadiaľ kupci z ďalekých krajín a privážali vzácny tovar na trhy v Levoči, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či v Podolínci. Na Spiši je množstvo zachovaných pamiatok z obdobia gotiky. Majster Pavol z Levoče tu pracoval na najvyššom drevenom gotickom oltári na svete. Na stavbe a výzdobe kostolov sa podieľali spišskí kamenári, zvonolejári, maliari, sochári, rezbári či umeleckí stolári. Zachované umelecké predmety svedčia o vysokej kvalite a úrovni ich práce. Námestia spišských miest lemujú remeselnícke a obchodnícke domy, gotické kostoly s bohatou výzdobou, renesančné zvonice a radnice. Sú svedkami prosperity, bohatstva a vysokej kultúrnej úrovne spišských miest v dobách minulých. Synovia spišských mešťanov študovali na univerzitách v Krakove, ale i vo Wittenbergu. Spiš bol jedným z najbohatších a najkultúrnejších krajov strednej Európy. Táto kniha nám umožní nahliadnuť do každodenného života v spišských mestách, ktorého hlavnými aktérmi boli práve remeselníci a obchodníci.

PhDr. Miriam Lengová, M.A., pôsobí ako historička a archivárka vo Philips Company Archives, Royal Philips N.V., Holandsko. Absolvovala odbor história – nemecký jazyk a literatúra na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici a archívnu vedu na Universiteit van Amsterdam v Holandsku. Publikovala niekoľko vedeckých štúdií a článkov vo vedeckých periodikách na Slovensku aj v Holandsku v oblasti histórie (najmä dejiny remesiel a cechov) a archivistiky. Autorka knihy Kežmarskí remeselníci (2013), spoluautorka knihy Philips, familie van ondernemers Philips, rodina podnikateľov (2016).

Miriam Lengová Remeslo, cech a obchod na Spiši|do polovice 17. storočia

Spiš je múzeom dávnych čias. Bol obľúbeným miestom uhorských i poľských panovníkov. Prechádzali tadiaľ kupci z ďalekých krajín a privážali vzácny tovar na trhy v Levoči, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či v Podolínci. Na Spiši je množstvo zachovaných pamiatok z obdobia gotiky. Majster Pavol z Levoče tu pracoval na najvyššom drevenom gotickom oltári na svete. Na stavbe a výzdobe kostolov sa podieľali spišskí kamenári, zvonolejári, maliari, sochári, rezbári či umeleckí stolári. Zachované umelecké predmety svedčia o vysokej kvalite a úrovni ich práce. Námestia spišských miest lemujú remeselnícke a obchodnícke domy, gotické kostoly s bohatou výzdobou, renesančné zvonice a radnice. Sú svedkami prosperity, bohatstva a vysokej kultúrnej úrovne spišských miest v dobách minulých. Synovia spišských mešťanov študovali na univerzitách v Krakove, ale i vo Wittenbergu. Spiš bol jedným z najbohatších a najkultúrnejších krajov strednej Európy. Táto kniha nám umožní nahliadnuť do každodenného života v spišských mestách, ktorého hlavnými aktérmi boli práve remeselníci a obchodníci.

PhDr. Miriam Lengová, M.A., pôsobí ako historička a archivárka vo Philips Company Archives, Royal Philips N.V., Holandsko. Absolvovala odbor história – nemecký jazyk a literatúra na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici a archívnu vedu na Universiteit van Amsterdam v Holandsku. Publikovala niekoľko vedeckých štúdií a článkov vo vedeckých periodikách na Slovensku aj v Holandsku v oblasti histórie (najmä dejiny remesiel a cechov) a archivistiky. Autorka knihy Kežmarskí remeselníci (2013), spoluautorka knihy Philips, familie van ondernemers Philips, rodina podnikateľov (2016).

13.90 10.0000 25.6.2017 256 str., viaz., 13,5 × 20 cm 13|21|15|9 1 1

MOC s DPH 13.90 naspäť «


Knihy z tejto edície:
Download (© Marenčin PT) obálka.jpg mini obálka.jpg 3D pohľad zľava 3D pohľad sprava

permalink: http://marencin.sk/698

Zdieľať na facebooku

Autor Henning Mankell

Vyhľadať
 
Vyhľadať


Verzia pre mobily